Cenik storitev posredovanja

Cenik

 • Določitev tržne vrednosti nepremičnine enostavne 120 €, kompleksne 250 – 300 €
 • Ogled nepremičnine 100 €
 • Svetovanje za vsako začetno uro 50 €
 • Pregled pravnega stanja nepremičnine 50 €
 • Pridobitev ZK izpiska elektronski vpogled 5 €, uradni izpisek 15 €
 • Pridobitev mapne kopije 30 €
 • Pridobitev potrdila o namenski rabi zemljišča in izjave o odpovedi predkupne pravice 30 €
 • Pridobitev lokacijske informacije za gradnjo 30 €
 • Izpolnitev ustreznih davčnih obrazcev in napovedi 50 €
 • Izdelava ZK predloga 50 €
 • Izdelava pisma o nameri ali predpogodbe 100 €
 • Izdelava pogodb ( Prodajna, Menjalna, Darilna, Uskladitvena, Služnostna, O medsebojnih razmerjih ) enostavnejših 100 €, zahtevnejših 300 €
 • Izdelava ZK dovolila 60 €
 • Izdelava akta / sporazuma o ustanovitvi etažne lastnine 400 €
 • Organizacija postopka pri prodaji kmetijskega zemljišča (ponudba, sprejem, vloge) 120 €
 • Primopredaja s spremembo podatkov pri elektro, komunalnih, i.p.d. službah 60 €
 • Hramba dokumentov 50 €

Opombe:

 • Navedene cene ne vključujejo stroške upravnih in sodnih taks ter notarskih pristojbin.
 • Veljavnost cenika od 15.02.2021 do pisnih sprememb.